กิจกรรมเรื่องน้ำ

5 บทเรียน
30 นาที
ฟรี
เด็ก ๆ จะได้เล่นและเรียนรู้เกี่ยวกับความมหัศจรรย์ของน้ำ จะได้เห็นว่า น้ำมีคุณสมบัติพิเศษเฉพาะตัวหลายอย่าง มีอะไรบ้าง

กิจกรรมเรื่องอากาศ

6 บทเรียน
26 นาที
ฟรี
เด็ก ๆ ได้เรียนรู้เกี่ยวกับสิ่งรอบตัวที่ “ทุกคนขาดไม่ได้” นั่นก็คืออากาศ ด้วยกิจกรรมเรียนรู้เรื่องอากาศ
เด็ก ๆ จะได้เล่นและเรียนรู้ว่าสิ่งมีชีวิตไม่ว่าจะคน พืช และสัตว์ ล้วนแล้วแต่เป็นสิ่งมีชีวิตที่อยู่รอบตัวเรา ซึ่งจะเห็นได้ว่าสิ่งมีชีวิตเหล่านี้มีคุณสมบัติและลักษณะที่ไม่เหมือนกัน
เด็ก ๆ จะได้เรียนรู้ว่าไฟฟ้ามีประโยชน์ต่อสิ่งชีวิตคนเรามากน้อยเพียงใด และแม่เหล็กมีคุณสมบัติสามารถดึงดูดสิ่งของได้หรือไม่อย่างไร จากกิจกรรมเรื่องไฟฟ้าและแม่เหล็ก
เด็ก ๆ จะได้เล่นและเรียนรู้ว่าแสงเกิดขึ้นรอบ ๆ ตัว ไม่ว่าจะเป็นแสงที่เกิดจากธรรมชาติ แสงที่มนุษย์ประดิษฐ์ขึ้น คุณสมบัติของแสง และประโยชน์ของแสง
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่เราเห็นรอบ ๆ มีรูปร่างรูปทรงและโครงสร้างแตกต่างกันออกไป เด็ก ๆ จะได้เล่นและเรียนรู้จากการตั้งคำถามของรูปทรงที่เห็นและบอกความแตกต่าง
เด็ก ๆ รู้หรือไม่ว่าแรงมีหลากหลายรูปแบบ เช่น แรงที่ใช้ในการเคลื่อนที่ของวัตถุต่าง ๆ รอบตัวเรา ไม่ว่าจะเป็นการเคลื่อนที่แนวตรง แนวโค้ง แนวดิ่ง แบบวงกลม นอกจากนี้แรงมีการเคลื่อนที่ที่สัมพันธ์กับพื้นผิวอีกด้วย

กิจกรรมเรื่องเสียง

4 บทเรียน
6 นาที
ฟรี
เด็ก ๆ เคยสังเกตไหมว่าเราใช้เสียงติดต่อสื่อสารระหว่างกัน และใช้เสียงดนตรีเพื่อทำให้เกิดอารมณ์และการพักผ่อนหย่อนใจ แต่เสียงเหล่านี้เกิดขึ้นได้อย่างไร

กิจกรรมเรื่องอาหาร

8 บทเรียน
28 นาที
ฟรี
เด็ก ๆ อาจจะสงสัยว่า "อาหาร" จะเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ได้อย่างไร แน่นอนว่าหากเด็ก ๆ ได้นำผัก ผลไม้ หรือวัตถุดิบรอบตัวเด็ก ๆ มาทำการทดลองนั้นคงเป็นเรื่องที่น่าสนุก
กิจกรรมเรื่องสิ่งของรอบตัว เด็ก ๆ ได้เรียนรู้เกี่ยวกับสิ่งของต่าง ๆ รอบตัว ว่ามีรูปร่าง ลักษณะที่แตกต่างกันอย่างไร มีน้ำหนักเบาหรือ หนัก เท่ากัน มีความแข็งหรือนิ่มเหมือนกันหรือไม่