กิจกรรมเรื่องน้ำ

7 บทเรียน
41 นาที
ฟรี
เด็ก ๆ จะได้เล่นและเรียนรู้เกี่ยวกับความมหัศจรรย์ของน้ำ จะได้เห็นว่า น้ำมีคุณสมบัติพิเศษเฉพาะตัวหลายอย่าง มีอะไรบ้าง

กิจกรรมเรื่องอากาศ

5 บทเรียน
26 นาที
ฟรี
เด็ก ๆ ได้เรียนรู้เกี่ยวกับสิ่งรอบตัวที่ “ทุกคนขาดไม่ได้” นั่นก็คืออากาศ ด้วยกิจกรรมเรียนรู้เรื่องอากาศ
เด็ก ๆ จะได้เล่นและเรียนรู้ว่าสิ่งมีชีวิตไม่ว่าจะคน พืช และสัตว์ ล้วนแล้วแต่เป็นสิ่งมีชีวิตที่อยู่รอบตัวเรา ซึ่งจะเห็นได้ว่าสิ่งมีชีวิตเหล่านี้มีคุณสมบัติและลักษณะที่ไม่เหมือนกัน
เด็ก ๆ จะได้เรียนรู้ว่าแม่เหล็กมีคุณสมบัติสามารถดึงดูดสิ่งของได้หรือไม่อย่างไร จากกิจกรรมเรียรู้เรื่องแม่เหล็ก

กิจกรรมเรื่องแสง

4 บทเรียน
24 นาที
ฟรี
เด็ก ๆ จะได้เล่นและเรียนรู้ว่าแสงเกิดขึ้นรอบ ๆ ตัว ไม่ว่าจะเป็นแสงที่เกิดจากธรรมชาติ แสงที่มนุษย์ประดิษฐ์ขึ้น คุณสมบัติของแสง และประโยชน์ของแสง
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่เราเห็นรอบ ๆ มีรูปร่างรูปทรงและโครงสร้างแตกต่างกันออกไป เด็ก ๆ จะได้เล่นและเรียนรู้จากการตั้งคำถามของรูปทรงที่เห็นและบอกความแตกต่าง
การเคลื่อนที่ของวัตถุต่างๆ รอบตัวเรา อาจจะเป็นการเคลื่อนที่แนวตรง หรืออาจเป็นแนวโค้ง เช่น ลูกบอลที่โยนไปในอากาศ

กิจกรรมเรื่องเสียง

1 บทเรียน
6 นาที
ฟรี
เด็ก ๆ เคยสังเกตไหมว่าเราใช้เสียงติดต่อสื่อสารระหว่างกัน และใช้เสียงดนตรีเพื่อทำให้เกิดอารมณ์และการพักผ่อนหย่อนใจ แต่เสียงเหล่านี้เกิดขึ้นได้อย่างไร

กิจกรรมเรื่องไฟฟ้า

1 บทเรียน
5 นาที
ฟรี
เด็ก ๆ รู้หรือไม่ว่า มนุษย์เริ่มค้นพบประจุไฟฟ้า จากการนำเอาแท่งอำพันมาถูกกับขนสัตว์ ทำให้เกิดประกายไฟ ฉะนั้นเด็ก ๆ จะได้เรียนรู้เรื่องไฟฟ้าใกล้ตัวได้ไม่ยากเลย