กิจกรรมเรื่องน้ำ

2 บทเรียน
11 นาที
ฟรี
เด็ก ๆ จะได้เล่นและเรียนรู้เกี่ยวกับความมหัศจรรย์ของน้ำ จะได้เห็นว่า น้ำมีคุณสมบัติพิเศษเฉพาะตัวหลายอย่าง มีอะไรบ้าง
เด็ก ๆ ได้เรียนรู้เกี่ยวกับสิ่งรอบตัวที่ “ทุกคนขาดไม่ได้” นั่นก็คืออากาศ อากาศเป็นสิ่งที่อยู่รอบตัวเรา การให้เด็ก ๆ ได้ค้นพบด้วยตนเองว่า อากาศ ที่มองไม่เห็นนั้น มีความพิเศษอย่างไรบ้าง ด้วยกิจกรรม เรียนรู้เรื่องอากาศ

กิจกรรมเรื่องแสง

1 บทเรียน
7 นาที
ฟรี