แนะนำหลักสูตร Smart kids เลี้ยงลูกให้ฉลาดคิด หลักสูตรที่จะช่วยให้แนวทางในการกระตุ้น ส่งเสริม การเรียนรู้ของเด็ก ๆ ตลอดจนนำเสนอตัวอย่างกิจกรรมดี ๆ แก่คุณครู ผู้ปกครอง
พัฒนาการด้านร่างกายของเด็กปฐมวัย สามารถใช้กล้ามเนื้อใหญ่ เช่น แขน ขา ส่วนกล้ามเนื้อเล็ก ที่ช่วยให้การจับดินสอ วาดรูป ก็ทำได้ละเอียดมากขึ้น
พัฒนาการด้านร่างกายเด็กวัยนี้จะมีการเปลี่ยนแปลงของร่างกายอย่างชัดเจน สามารถใช้กล้ามเนื้อเล็กและกล้ามเนื้อใหญ่ได้อย่างคล่องแคล่ว ควบคุมอวัยวะต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงไม่ต้องแปลกใจที่เราจะเห็นเด็กวัยนี้ทุ่มเทเวลาให้กับการเล่นอย่างเต็มที่
การเล่นเป็นวิธีการเรียนรู้และพัฒนาทักษะต่าง ๆ “ ผู้ใหญ่ควรให้โอกาสเด็กในการทดลองทำหรือเรียนรู้ด้วยตนเองก่อน หากเค้าทำไม่ได้ จึงค่อยให้คำแนะนำและให้กำลังใจ กระตุ้นให้เค้าพยายามใหม่ เพื่อข้ามอุปสรรคไปให้ได้ที่ขาดไม่ได้คือ การฝึกให้ช่วยงานบ้านเล็ก ๆ น้อย
เด็ก ๆ จะได้เล่นและเรียนรู้และเพิ่มทักษะการสังเกตว่าร่างกายของคนและสัตว์มีลักษณะรูปร่างเป็นอย่างไร รวมถึงการเสริมสร้างจินตนาการให้เด็ก ๆ ผ่านกิจกรรมเรื่องร่างกาย