กิจกรรมเรื่องเสียง

3 บทเรียน
6 นาที
ฟรี
เด็ก ๆ เคยสังเกตไหมว่าเราใช้เสียงติดต่อสื่อสารระหว่างกัน และใช้เสียงดนตรีเพื่อทำให้เกิดอารมณ์และการพักผ่อนหย่อนใจ แต่เสียงเหล่านี้เกิดขึ้นได้อย่างไร

กิจกรรมเรื่องอาหาร

5 บทเรียน
28 นาที
ฟรี
เด็ก ๆ อาจจะสงสัยว่า "อาหาร" จะเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ได้อย่างไร แน่นอนว่าหากเด็ก ๆ ได้นำผัก ผลไม้ หรือวัตถุดิบรอบตัวเด็ก ๆ มาทำการทดลองนั้นคงเป็นเรื่องที่น่าสนุก
 กิจกรรมในตอนนี้ XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX