แนะนำหลักสูตร Smart kids เลี้ยงลูกให้ฉลาดคิด หลักสูตรที่จะช่วยให้แนวทางในการกระตุ้น ส่งเสริม การเรียนรู้ของเด็ก ๆ ตลอดจนนำเสนอตัวอย่างกิจกรรมดี ๆ แก่คุณครู ผู้ปกครอง
พัฒนาการด้านร่างกายของเด็กปฐมวัย สามารถใช้กล้ามเนื้อใหญ่ เช่น แขน ขา ส่วนกล้ามเนื้อเล็ก ที่ช่วยให้การจับดินสอ วาดรูป ก็ทำได้ละเอียดมากขึ้น
พัฒนาการด้านร่างกายเด็กวัยนี้จะมีการเปลี่ยนแปลงของร่างกายอย่างชัดเจน สามารถใช้กล้ามเนื้อเล็กและกล้ามเนื้อใหญ่ได้อย่างคล่องแคล่ว ควบคุมอวัยวะต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงไม่ต้องแปลกใจที่เราจะเห็นเด็กวัยนี้ทุ่มเทเวลาให้กับการเล่นอย่างเต็มที่
การเล่นเป็นวิธีการเรียนรู้และพัฒนาทักษะต่าง ๆ “ ผู้ใหญ่ควรให้โอกาสเด็กในการทดลองทำหรือเรียนรู้ด้วยตนเองก่อน หากเค้าทำไม่ได้ จึงค่อยให้คำแนะนำและให้กำลังใจ กระตุ้นให้เค้าพยายามใหม่ เพื่อข้ามอุปสรรคไปให้ได้ที่ขาดไม่ได้คือ การฝึกให้ช่วยงานบ้านเล็ก ๆ น้อย

กิจกรรมเรื่องน้ำ

5 บทเรียน
30 นาที
ฟรี
เด็ก ๆ จะได้เล่นและเรียนรู้เกี่ยวกับความมหัศจรรย์ของน้ำ จะได้เห็นว่า น้ำมีคุณสมบัติพิเศษเฉพาะตัวหลายอย่าง มีอะไรบ้าง

กิจกรรมเรื่องอากาศ

6 บทเรียน
26 นาที
ฟรี
เด็ก ๆ ได้เรียนรู้เกี่ยวกับสิ่งรอบตัวที่ “ทุกคนขาดไม่ได้” นั่นก็คืออากาศ ด้วยกิจกรรมเรียนรู้เรื่องอากาศ
เด็ก ๆ จะได้เล่นและเรียนรู้ว่าสิ่งมีชีวิตไม่ว่าจะคน พืช และสัตว์ ล้วนแล้วแต่เป็นสิ่งมีชีวิตที่อยู่รอบตัวเรา ซึ่งจะเห็นได้ว่าสิ่งมีชีวิตเหล่านี้มีคุณสมบัติและลักษณะที่ไม่เหมือนกัน
เด็ก ๆ จะได้เล่นและเรียนรู้และเพิ่มทักษะการสังเกตว่าร่างกายของคนและสัตว์มีลักษณะรูปร่างเป็นอย่างไร รวมถึงการเสริมสร้างจินตนาการให้เด็ก ๆ ผ่านกิจกรรมเรื่องร่างกาย
เด็ก ๆ จะได้เรียนรู้ว่าไฟฟ้ามีประโยชน์ต่อสิ่งชีวิตคนเรามากน้อยเพียงใด และแม่เหล็กมีคุณสมบัติสามารถดึงดูดสิ่งของได้หรือไม่อย่างไร จากกิจกรรมเรื่องไฟฟ้าและแม่เหล็ก
เด็ก ๆ จะได้เล่นและเรียนรู้ว่าแสงเกิดขึ้นรอบ ๆ ตัว ไม่ว่าจะเป็นแสงที่เกิดจากธรรมชาติ แสงที่มนุษย์ประดิษฐ์ขึ้น คุณสมบัติของแสง และประโยชน์ของแสง
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่เราเห็นรอบ ๆ มีรูปร่างรูปทรงและโครงสร้างแตกต่างกันออกไป เด็ก ๆ จะได้เล่นและเรียนรู้จากการตั้งคำถามของรูปทรงที่เห็นและบอกความแตกต่าง
เด็ก ๆ รู้หรือไม่ว่าแรงมีหลากหลายรูปแบบ เช่น แรงที่ใช้ในการเคลื่อนที่ของวัตถุต่าง ๆ รอบตัวเรา ไม่ว่าจะเป็นการเคลื่อนที่แนวตรง แนวโค้ง แนวดิ่ง แบบวงกลม นอกจากนี้แรงมีการเคลื่อนที่ที่สัมพันธ์กับพื้นผิวอีกด้วย