แนะนำหลักสูตร Smart kids เลี้ยงลูกให้ฉลาดคิด หลักสูตรที่จะช่วยให้แนวทางในการกระตุ้น ส่งเสริม การเรียนรู้ของเด็ก ๆ ตลอดจนนำเสนอตัวอย่างกิจกรรมดี ๆ แก่คุณครู ผู้ปกครอง
พัฒนาการด้านร่างกายของเด็กปฐมวัย สามารถใช้กล้ามเนื้อใหญ่ เช่น แขน ขา ส่วนกล้ามเนื้อเล็ก ที่ช่วยให้การจับดินสอ วาดรูป ก็ทำได้ละเอียดมากขึ้น
พัฒนาการด้านร่างกายเด็กวัยนี้จะมีการเปลี่ยนแปลงของร่างกายอย่างชัดเจน สามารถใช้กล้ามเนื้อเล็กและกล้ามเนื้อใหญ่ได้อย่างคล่องแคล่ว ควบคุมอวัยวะต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงไม่ต้องแปลกใจที่เราจะเห็นเด็กวัยนี้ทุ่มเทเวลาให้กับการเล่นอย่างเต็มที่
การเล่นเป็นวิธีการเรียนรู้และพัฒนาทักษะต่าง ๆ “ ผู้ใหญ่ควรให้โอกาสเด็กในการทดลองทำหรือเรียนรู้ด้วยตนเองก่อน หากเค้าทำไม่ได้ จึงค่อยให้คำแนะนำและให้กำลังใจ กระตุ้นให้เค้าพยายามใหม่ เพื่อข้ามอุปสรรคไปให้ได้ที่ขาดไม่ได้คือ การฝึกให้ช่วยงานบ้านเล็ก ๆ น้อย

กิจกรรมเรื่องน้ำ

7 บทเรียน
41 นาที
ฟรี
เด็ก ๆ จะได้เล่นและเรียนรู้เกี่ยวกับความมหัศจรรย์ของน้ำ จะได้เห็นว่า น้ำมีคุณสมบัติพิเศษเฉพาะตัวหลายอย่าง มีอะไรบ้าง

กิจกรรมเรื่องอากาศ

5 บทเรียน
26 นาที
ฟรี
เด็ก ๆ ได้เรียนรู้เกี่ยวกับสิ่งรอบตัวที่ “ทุกคนขาดไม่ได้” นั่นก็คืออากาศ อากาศเป็นสิ่งที่อยู่รอบตัวเรา การให้เด็ก ๆ ได้ค้นพบด้วยตนเองว่า อากาศ ที่มองไม่เห็นนั้น มีความพิเศษอย่างไรบ้าง ด้วยกิจกรรม เรียนรู้เรื่องอากาศ

กิจกรรมเรื่องแสง

4 บทเรียน
24 นาที
ฟรี